Dansk   English   German   Russian    
 

Referencer

   

Driftsleder Per Hulgaard 1.070 søer siger om brugen af LISA:

Vi anvender LISA og er meget glade for konceptet, da det giver os et meget bedre overblik over pågående faringer.

LISA er sat op til en besøgsfrekvens på 15 minutter, hvilket sikrer at vores personale i farestalden tit kommer rundt og har fuld fokus på vores farende søer.

LISA er et unikt værktøj til oplæring af nyt personale i farestalden, da den enkelte farestaldspasser ikke selv i starten kan vurdere hvornår en so skal tilses.

Vi har med LISA fået mere fokus på faringerne som har medført et produktionsløft på især   reduktion af dødfødte grise, som nu er nede på 1,0 pattegris pr. kuld.

Data som er indtastede i LISA overføres via det medfølgende programmet direkte til Agrosoft. Derved sparer vi tid på registreringer, da LISA har gjort vores brug af PDAèr ved faring overflødig.
 
 
 
Robert Woolley, Avlsdirektør for 75.000 søer i Rusland siger følgende om LISA:
 
For os har LISA været en fantastisk måde at lære vores medarbejderer, hvordan søerne i farestalden skal overvåges. Værktøjet gør også at medarbejderen som udgangspunkt ikke behøver at have den store kendskab til svienproduktion.
 
Vi introducerede et nyt bonus system samtidig med vi begyndte at bruge LISA. Medarbejderne betales for hvor mange grise de får fravænnet. Efter LISA er taget i brug fødes der nu i gennesnit en levende gris mere pr. so end tidligere. 
 
 
 
 
 
 

Farm manager Kim Christensen for 3.500 søer i Rusland siger om brugen af LISA:

Vi har nu brugt LISA i mere end et halvt år og vi er meget tilfredse med systemet.

Med LISA er vi sikre på at vores farende søer bliver tilset regelmæssigt og til rette tid.

LISA hjælper vores ansatte med at følge op på søer når det er nødvendigt og vi kan efterfølgende følge op på alle handlinger under faring.

LISA minimerer antallet af dødfødte grise og øger overlevelsen for nyfødte, da vi altid er tæt på vores søer og pattegrise.

 

 
 
 
 
 
 
Farm Innovation ApS | CVR: 31 25 04 71 | Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV