Dansk   English   German   Russian    
 

MEDLIQ

   

Medliq - intelligent medicinering


Medliq er en intelligent medicindoserer udviklet af Danish Farm Design A/S og Farm Innovation ApS. Med Medliq er det nu muligt at medicinere på stiniveau i besætninger med vådfodring.

Formål

Sikrer præcis medicinering af smågrise og slagtesvin, som tildeles vådfoder og reduktion af medicinforbruget med op til 80 pct.
 
Resultatet er:
 • Effektiv sygdomsbekæmpelse
 • Bedre dyrevelfærd
 • Lavt medicinforbrug
 • Lavere medicinudgifter
 • Mindre resistens
Funktion
 • Medicinmængden bestemmes via brugervenligt medicinskema
 • Medicinen afvejes i beholderen
 • Beholderen fyldes med vand og sættes på dockingstationen
 • Medicinen tildeles automatisk i løbet af 24 timer ud fra foderkurven
Anvendelse
 • Medicin
 • Mælkepulver
 • Probiotika
 • Aromastoffer
 • Flydende jern
 • Flydende vitaminer og mineraler
 • Vandopløselige og flydende produkter i øvrigt
 
 


Medicinskema
 Medicintabel
 
Medliq på rør 
 
 Patenteret
 


Farm Innovation ApS | CVR: 31 25 04 71 | Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV