Dansk   English   German   Russian    
 

LISA

   
LIfeSAver - din løsning for en perfekt faring
 
LISA er et redskab til overvågning af den enkelte so's faring. LISA giver præcis information til personalet om manglende hjælp og data opsamles løbende til senere analyser og forberedelse til næste faring.
 
Formål

Sikrer fødslen af pattegrise bedst muligt, samt sørger for at soen får hjælp, når det er nødvendigt.

Resultatet er:

 • Flere levendefødte og færre dødfødte
 • Effektiv faring
 • Visuel indikation for personalet
 • Løbende registreringer
 • Ingen tab af data
 • Analyse værktøj for fuldt overblik
Funktion
 • Logning af faringsdata for hver so
 • Lyssignal for faringshjælp
 • Indtastning af data under faring
 • Herunder antal levende, døde, mumificerede, medicin, temperatur og fødselshjælp.
 • Analyse software
Anvendelse
 • Overvågning af faringsforløb/tid
 • Indtastning af data under faringsforløbet
 • Sikker data opsamling
 • Analyse af den enkelte so’s faring.
 • Sikker faring er færre døde pattegrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Holder styr på analyserne
 
 
 
 Vi reddede 0,5 smågrise pr. kuld og tjente 500.000.- mere på et år
 
 
 
 
 


Farm Innovation ApS | CVR: 31 25 04 71 | Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV