Dansk   English   German   Russian    
 

LISA

   
Slut med hansker, klemmer og papirlapper
   
 
Faringsovervågning med maksimal fokus og overblik er nu en mulighed med elektronisk hjælp.
 
Farm Innovation har i samarbejde med Agrosoft udviklet og testet en elektronisk enhed, som anvendes i forbindelse med faringer.
 
Enheden kan af brugeren programmeres til at alarmere grisepasseren med faste intervaller under faringen, således at der eksempelvis følges op hver halve time.
 
Under faringen logges alle hændelser - levende fødte, dødfødte, svagfødte, fødselshjælp mfl. Ved endt faring er der dermed en fuld log over den enkelte so`s faringsforløb og faringstid.
Instrumentet opererer med tre lyssignaler, hvilket giver maksimalt overblik ved få eller mange faringer på samme tid.
 
Grisepasseren alarmeres således med et rødt lys, når den ønskede tid imellem tjek af soen er overskredet. Et gult lys indikerer at faringen er i gang og et grønt lys viser at soen er færdig og kuldudjævning kan foretages.
 
LISA er fuld konvertibel med Agrosoft og data overføres med et nyt ikon i Agrosoft. Hermed er alle faringer registreret i Agrosoft.
 
Efter overførelse til Agrosoft kan der trækkes diverse analyser på faringslængde mfl. Især kan fremhæves at frekvensen af besøg ved faringerne kan følges, så der kan følges op på personalets indsats også om natten.
 
Ligeledes minimerer LISA det velkendte trick med registrering af færre levendefødte end det faktuelle, for at skjule en forhøjet dødelighed, da alle fødte grise logges successivt.
 
Et sæt er dækkende for 1.000 årssøer i ugedrift.
 
 
 


 
Hvis LISA også
ønskes anvendt til
kuldudjævning lige efter faring kræver det 2 sæt pr. 1.000 årssøer.
Farm Innovation ApS | CVR: 31 25 04 71 | Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV